Giỏ hàng

Ống cô lập phổi The UNIBLOCKER - Tiến bộ mới trong công nghệ phục vụ y học

Ống cô lập phổi The UNIBLOCKER cho phép làm xẹp phổi dễ dàng trong phẫu thuật phổi, màng phổi.

 

A close-up of a needle

Description automatically generated with low confidence

 

 

uni

  1. Giúp thông khí nội khí quản dễ dàng giống như ống đặt nội khí quản nội khí quản thở máy 
  2. Có thể thông khí 1 phổi để  Phẫu thuật 1 bên phổi dễ dàng bằng việc đặt block phổi phải, phổi trái hoặc 1 phân thuỳ phổi
  3. Bơm khí hoặc CPAP có thể thực hiện thông qua nòng chẹn ( blocker – áp dụng với số 9F)
  4. Phổi bị chẹn( Block)  có thể làm xẹp bằng việc hút khí qua nòng của ống chẹn ( đối với số 9F)
  5. Điều chỉnh bằng Momen lực xoay "Torque control
  • Dễ dàng uốn với đầu ống mềm mại  để điều chỉnh vị trí ống thích hợp.
  • Không chứa cao su.
  • Ông The Uniblocker là 1 bước tiến mới so với ống  Ong noi khi quan 2 nong TCB Univent

Chi tiết kỹ thuật

Reference No.

O.D. (mm)

Effective Length (mm)

Maximum Cuff Volume (mL)

1203104

1.7 (5Fr)

325

3

1203105

3.0 (9Fr)

500

8

 

 

 

Facebook Top
Zalo