Giỏ hàng

Chính sách giao hàng

1. Điều kiện vận chuyển và giao nhận hàng hóa

Chính sách giao nhận của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO được áp dụng tất cả các đối tượng khách hàng khi mua sản phẩm trực tiếp tại Website và tại Công ty hoặc qua địa chỉ email merinco.sales@gmail.com và hotline 0877 568 658 - 0243 776 5118

a/ Phương thức giao hàng 
Công ty hỗ trợ đóng kiện an toàn và chuyển đến đơn vị chuyển phát (Viettel Post) trong thời gian nhanh nhất. Phí giao hàng được tính cho người mua.

b/ Thời gian giao hàng
Đối với tất cả các sản phẩm thiết bị y tế thời gian giao hàng trong vòng 1 - 3 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng và hàng có sẵn trong kho.

c/ Phương tiện giao hàng: Xe tải và xe máy
Trường hợp giao hàng chậm so với điều khoản trong hợp đồng: MERINCO sẽ có công văn thông báo với khách hàng về khoản chậm trễ và nêu rõ lý do chậm trễ để hai bên có thể trao đổi và thống nhất lại ngày giao hàng trên cơ sở tự nguyện không ép buộc.

2. Quyền và Nghĩa vụ của bên vận chuyển

a/ Nghĩa vụ của bên vận chuyển
Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
 Giao tài sản cho người có quyền nhận.
 Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

b/ Quyền của bên vận chuyển
 Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác. 
 Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

3. Quyền và Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

a/ Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển
 Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.
 Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.
 Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

b/ Quyền của bên thuê vận chuyển
 Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.
 Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.
 Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
 Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Facebook Top
Zalo