Giỏ hàng

Hướng dẫn mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh y tế

Nếu phải đi khám chữa bệnh BHYT vào thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, người bệnh cần chú ý đến điều sau đây.

Thứ trưởng bộ y tế Trần Quang Thuấn vừa ký quyết định công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính y tế và bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan này được sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ. theo đó 2 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính y tế được sửa đổi bổ sung liên quan đến thủ tục khám chữa bệnh  BHYT giấy hẹn tái khám, khám lại, giấy chuyển tuyến và ký hợp đồng khám chữa bệnh.

 

Trước đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn thực hiện thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 06 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

- Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 06 tuổi.

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT theo Mẫu TK1-TS.

- Giấy hẹn khám lại.

- Giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT.

- Hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Trình tự thực hiện

- Người tham gia BHYT khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc Căn cước công dân.

Trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp... hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại nghị định số 59 năm 2022 của chính phủ.

Đối với trẻ em dưới 06 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.

Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khác thì được xác định là đúng tuyến.

- Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT  theo mẫu mới nghị định số 75/2023 hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến ngày 31/12 năm dương lịch nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy đó đến hết đợt điều trị.

- Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.

- Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Thời hạn giải quyết: Quyết định của Bộ Y tế nêu rõ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT giải quyết ngay sau khi xuất trình thẻ BHYT và thành phần hồ sơ. 

Facebook Top
Zalo