Giỏ hàng

Bộ Y tế tập trung quy hoạch cơ sở dữ liệu y tế

Bộ Y tế sẽ tập trung quy hoạch các dữ liệu của ngành với mô hình hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, các kho dữ liệu ngành theo từng lĩnh vực quản lý và các dữ liệu mở về y tế...

Nhiều lĩnh vực trong ngành y tế chưa có cơ sở dữ liệu để quản lý

Tại hội nghị tăng cường quản lý dữ liệu y tế do Bộ Y tế phối hợp với và Ngân hàng Thế giới mới đây, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện và phát triển của các công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ ở mọi khía cạnh của đời sống và dữ liệu đã trở thành tài nguyên quan trọng và ngày càng có giá trị hơn bao giờ hết.

Quan điểm của bộ Y Tế về việc chuyển tuyến bệnh nhân

Bộ Y tế tập trung quy hoạch cơ sở dữ liệu y tế - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Bộ Y tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo lập và triển khai một số cơ sở dữ liệu ngành.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Bộ Y tế đã xây dựng chương trình chuyển đổi số y tế, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận các công nghệ số, phát triển dữ liệu y tế… Trong đó đặc biệt là những kết quả, thành tựu trong việc xây dựng, phát triển các phần mềm dữ liệu y tế.

"Bộ Y tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo lập và triển khai một số cơ sở dữ liệu ngành như: cơ sở dữ liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình, về dược và mỹ phẩm, nhân lực y tế, an toàn thực phẩm, HIV/AIDS, khám, chữa bệnh, bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, vệ sinh và chất lượng nước sạch; môi trường cơ sở y tế; trang thiết bị y tế…"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn chứng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thẳng thắn nêu rõ nhiều lĩnh vực trong ngành Y tế chưa có cơ sở dữ liệu để quản lý như dữ liệu về cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (cơ sở đào tạo để cấp văn bằng, cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ, chứng nhận…); dữ liệu về ngân hàng mô; dữ liệu về cơ sở sản xuất mỹ phẩm; cơ sở sản xuất trong thiết bị y tế; dữ liệu về giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần…

Quy hoạch tổng thể, quản lý dữ liệu y tế là cần thiết

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tập trung quy hoạch các dữ liệu của ngành với mô hình hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, các kho dữ liệu ngành theo từng lĩnh vực quản lý và các dữ liệu mở về y tế được công bố, cung cấp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được khai thác, sử dụng theo quy định.

Đẩy mạnh xây dựng, triển khai chuyển đổi số trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số hiện đại thông qua việc số hóa toàn bộ thông tin quản lý hệ thống nhân lực, nguồn lực; công tác cấp phép, cấp số đăng ký; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên môi trường mạng được đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Cùng đó, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ/ngành, đơn vị liên quan triển khai xây dựng, hoàn thiện các quy định về nền tảng tích hợp dữ liệu của Bộ, các tiêu chuẩn đặc tả, kết nối, liên thông dữ liệu cho từng lĩnh vực quản lý của Bộ để hoàn thiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế 3.0 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế tập trung quy hoạch cơ sở dữ liệu y tế - Ảnh 2.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu y tế.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Việc quy hoạch tổng thể, quản lý dữ liệu y tế là cần thiết, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, rất cần sự vào cuộc, tập trung nguồn lực, trí tuệ của toàn ngành Y tế, các Bộ/ngành, đơn vị liên quan, của người dân và doanh nghiệp, sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế…

"Do đặc thù của ngành Y tế, các quy định về chủ quản đối với dữ liệu, thẩm quyền, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác dữ liệu y tế cũng cần có hành lang pháp lý được quy định. Chính vì vậy, hiện nay Bộ Y tế xây dựng để trình Chính phủ Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, đây được định vị là một trong những văn bản quy phạm pháp luật và chính sách trọng tâm về hoàn thiện thể chế số đối với ngành Y tế"- Thứ trưởng thông tin.

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu y tế của Chính phủ do Bộ Y tế xây dựng, quy định quản lý dữ liệu y tế gồm 5 chương, 28 điều.

Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã đề xuất quy định cụ thể về tạo lập, thu thập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu y tế; khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu y tế; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về y tế…

Theo Bộ Y tế, Nghị định được xây dựng nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các dữ liệu y tế, hình thành các Cơ sở dữ liệu về y tế (bao gồm cả cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế) để phục vụ việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân; góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực y tế.


Nguồn: SKĐS

Facebook Top
Zalo